Quy trình hướng dẫn sử dụng phân bón Phú Mỹ cho vườn cây cao su thời kỳ kinh doanh

1. Nhu cầu dinh dưỡng đối với cây cao su thời kỳ kinh doanh
* Nhu cầu dinh dưỡng cao su KD:
– Sinh trưởng tăng vanh thân;
– Sản xuất mủ;
– Ra hoa, kết trái;
– Thay lá hàng năm.
* Mục tiêu cung cấp dinh dưỡng:
– Cây có tán lá tốt;
– Khả năng quang hợp tốt giúp cây tăng trưởng nhanh;
– Kháng được nhiều loại bệnh hại;
– Cho sản lượng cao, hàm lượng cao su khô (DRC) tăng cao và ổn định.

* Nhu cầu dinh dưỡng cao su thời kỳ kinh doanh:
– Nhu cầu tỷ lệ NPK thích hợp là 2:1:2;
– Đồng thời cây cũng hấp thụ lượng canxi, magie và các chất vi lượng nhiều hơn để tạo mủ.
* NPK Phú Mỹ sử dụng công nghệ hóa học, là công nghệ sản xuất NPK hiện đại nhất hiện nay, chất lượng đảm bảo, đồng nhất trong từng hạt phân. Trong mỗi hạt phân NPK Phú Mỹ ngoài thành phần dinh dưỡng chính N, P, K còn có tỷ lệ dinh dưỡng trung lượng: canxi, magie, silic, lưu huỳnh và các chất vi lượng tùy theo dòng sản phẩm, được ghi cụ thể trên bao bì như NPK: 16-8-16+13S + TE, 16-8-17+ TE…
* Trong giai đoạn giá mủ cao su dao động xuống thấp như hiện nay, lượng phân bón phù hợp để cây sinh trưởng, phát triển và cho mủ vừa đảm bảo hiệu quả kinh tế vừa đảm bảo yếu tố kỹ thuật được khuyến cáo tùy thuộc vào tuổi cây và chế độ khai thác, với chế độ cạo D3, sử dụng kích thích 3-4 lần/năm liều lượng phân bón được khuyến cáo như sau:
* Nhu cầu dinh dưỡng cao su thời kỳ kinh doanh:
– Nhu cầu tỷ lệ NPK thích hợp là 2:1:2;
– Đồng thời cây cũng hấp thụ lượng canxi, magie và các chất vi lượng nhiều hơn để tạo mủ.
* NPK Phú Mỹ sử dụng công nghệ hóa học, là công nghệ sản xuất NPK hiện đại nhất hiện nay, chất lượng đảm bảo, đồng nhất trong từng hạt phân. Trong mỗi hạt phân NPK Phú Mỹ ngoài thành phần dinh dưỡng chính N, P, K còn có tỷ lệ dinh dưỡng trung lượng: canxi, magie, silic, lưu huỳnh và các chất vi lượng tùy theo dòng sản phẩm, được ghi cụ thể trên bao bì như NPK: 16-8-16+13S + TE, 16-8-17+ TE…
* Trong giai đoạn giá mủ cao su dao động xuống thấp như hiện nay, lượng phân bón phù hợp để cây sinh trưởng, phát triển và cho mủ vừa đảm bảo hiệu quả kinh tế vừa đảm bảo yếu tố kỹ thuật được khuyến cáo tùy thuộc vào tuổi cây và chế độ khai thác, với chế độ cạo D3, sử dụng kích thích 3-4 lần/năm liều lượng phân bón được khuyến cáo như sau:

2. Thời kỳ, liều lượng và phương pháp bón cho cao su thời kỳ kinh doanh

Tuổi Vườn KD

Phân bón (kg/ha)

NPK Phú Mỹ (Kg/ha)

Urê

Phú Mỹ

Lân NC

Kali

 Phú Mỹ

16-8-17 hoặc: 16-8-16

1-10

100

125

80

290-300

11-17

130

165

100

370-400

·              Phương pháp bón phân cho cao su thời kỳ kinh doanh

– Có thể sử dụng kết hợp cả phân đơn và phân NPK Phú Mỹ hoặc dùng riêng, ưu tiên sử dụng NPK Phú Mỹ với tỷ lệ N:P:K là 2:1:2 như 16-8-17 hoặc 16-8-16 và lân bón vào đợt 01, các loại phân đơn Đạm, Kali Phú Mỹ bón vào đợt 02.

– Đối với đất có tỷ lệ cát cao > 50% hoặc có tỷ lệ sỏi đá cao, hàm lượng mùn thấp < 2,5%, tăng cường bón phân chuồng (10 tấn/ha) hoặc phân hữu cơ vi sinh (3-4 tấn/ha).

* Thời điểm bón:

– Đợt 01 bón vào đầu mùa mưa, bón khi đất đủ ẩm;

– Đợt 02 bón vào cuối mùa mưa trước khi mưa chấm dứt khoảng 1 tháng.

Lưu ý:Khi tăng nhịp độ cạo hoặc tăng số lần bôi thuốc kích thích cần phải tăng lượng phân bón lên từ 20 – 30% lượng phân khuyến cáo ở trên.

* Cách bón:

– Không được bón khi thời tiết có mưa lớn, mưa dầm.

– Trộn kỹ, chia, rải đều lượng phân thành băng rộng 1- 1,5 m giữa hàng luồng cao su.

– Đối với đất có độ dốc trên 15% thì bón vào hệ thống hố giữ màu và vùi lấp kín phân bằng lá, cỏ mục hoặc đất.

* Nhu cầu dinh dưỡng cao su thời kỳ kinh doanh:
– Nhu cầu tỷ lệ NPK thích hợp là 2:1:2;
– Đồng thời cây cũng hấp thụ lượng canxi, magie và các chất vi lượng nhiều hơn để tạo mủ.
* NPK Phú Mỹ sử dụng công nghệ hóa học, là công nghệ sản xuất NPK hiện đại nhất hiện nay, chất lượng đảm bảo, đồng nhất trong từng hạt phân. Trong mỗi hạt phân NPK Phú Mỹ ngoài thành phần dinh dưỡng chính N, P, K còn có tỷ lệ dinh dưỡng trung lượng: canxi, magie, silic, lưu huỳnh và các chất vi lượng tùy theo dòng sản phẩm, được ghi cụ thể trên bao bì như NPK: 16-8-16+13S + TE, 16-8-17+ TE…
* Trong giai đoạn giá mủ cao su dao động xuống thấp như hiện nay, lượng phân bón phù hợp để cây sinh trưởng, phát triển và cho mủ vừa đảm bảo hiệu quả kinh tế vừa đảm bảo yếu tố kỹ thuật được khuyến cáo tùy thuộc vào tuổi cây và chế độ khai thác, với chế độ cạo D3, sử dụng kích thích 3-4 lần/năm liều lượng phân bón được khuyến cáo như sau:
– Nhu cầu tỷ lệ NPK thích hợp là 2:1:2;
– Đồng thời cây cũng hấp thụ lượng canxi, magie và các chất vi lượng nhiều hơn để tạo mủ.
* NPK Phú Mỹ sử dụng công nghệ hóa học, là công nghệ sản xuất NPK hiện đại nhất hiện nay, chất lượng đảm bảo, đồng nhất trong từng hạt phân. Trong mỗi hạt phân NPK Phú Mỹ ngoài thành phần dinh dưỡng chính N, P, K còn có tỷ lệ dinh dưỡng trung lượng: canxi, magie, silic, lưu huỳnh và các chất vi lượng tùy theo dòng sản phẩm, được ghi cụ thể trên bao bì như NPK: 16-8-16+13S + TE, 16-8-17+ TE…
* Trong giai đoạn giá mủ cao su dao động xuống thấp như hiện nay, lượng phân bón phù hợp để cây sinh trưởng, phát triển và cho mủ vừa đảm bảo hiệu quả kinh tế vừa đảm bảo yếu tố kỹ thuật được khuyến cáo tùy thuộc vào tuổi cây và chế độ khai thác, với chế độ cạo D3, sử dụng kích thích 3-4 lần/năm liều lượng phân bón được khuyến cáo như sau:
* Nhu cầu dinh dưỡng cao su thời kỳ kinh doanh:
– Nhu cầu tỷ lệ NPK thích hợp là 2:1:2;
– Đồng thời cây cũng hấp thụ lượng canxi, magie và các chất vi lượng nhiều hơn để tạo mủ.
* NPK Phú Mỹ sử dụng công nghệ hóa học, là công nghệ sản xuất NPK hiện đại nhất hiện nay, chất lượng đảm bảo, đồng nhất trong từng hạt phân. Trong mỗi hạt phân NPK Phú Mỹ ngoài thành phần dinh dưỡng chính N, P, K còn có tỷ lệ dinh dưỡng trung lượng: canxi, magie, silic, lưu huỳnh và các chất vi lượng tùy theo dòng sản phẩm, được ghi cụ thể trên bao bì như NPK: 16-8-16+13S + TE, 16-8-17+ TE…
* Trong giai đoạn giá mủ cao su dao động xuống thấp như hiện nay, lượng phân bón phù hợp để cây sinh trưởng, phát triển và cho mủ vừa đảm bảo hiệu quả kinh tế vừa đảm bảo yếu tố kỹ thuật được khuyến cáo tùy thuộc vào tuổi cây và chế độ khai thác, với chế độ cạo D3, sử dụng kích thích 3-4 lần/năm liều lượng phân bón được khuyến cáo như sau:
* Nhu cầu dinh dưỡng cao su thời kỳ kinh doanh:
– Nhu cầu tỷ lệ NPK thích hợp là 2:1:2;
– Đồng thời cây cũng hấp thụ lượng canxi, magie và các chất vi lượng nhiều hơn để tạo mủ.
* NPK Phú Mỹ sử dụng công nghệ hóa học, là công nghệ sản xuất NPK hiện đại nhất hiện nay, chất lượng đảm bảo, đồng nhất trong từng hạt phân. Trong mỗi hạt phân NPK Phú Mỹ ngoài thành phần dinh dưỡng chính N, P, K còn có tỷ lệ dinh dưỡng trung lượng: canxi, magie, silic, lưu huỳnh và các chất vi lượng tùy theo dòng sản phẩm, được ghi cụ thể trên bao bì như NPK: 16-8-16+13S + TE, 16-8-17+ TE…
* Trong giai đoạn giá mủ cao su dao động xuống thấp như hiện nay, lượng phân bón phù hợp để cây sinh trưởng, phát triển và cho mủ vừa đảm bảo hiệu quả kinh tế vừa đảm bảo yếu tố kỹ thuật được khuyến cáo tùy thuộc vào tuổi cây và chế độ khai thác, với chế độ cạo D3, sử dụng kích thích 3-4 lần/năm liều lượng phân bón được khuyến cáo như sau
– Cho sản lượng cao, hàm lượng cao su khô (DRC) tăng cao và ổn định.1. Nhu cầu dinh dưỡng đối với cây cao su thời kỳ kinh doanh
* Nhu cầu dinh dưỡng cao su KD:
– Sinh trưởng tăng vanh thân;
– Sản xuất mủ;
– Ra hoa, kết trái;
– Thay lá hàng năm.
* Mục tiêu cung cấp dinh dưỡng:
– Cây có tán lá tốt;
– Khả năng quang hợp tốt giúp cây tăng trưởng nhanh;
– Kháng được nhiều loại bệnh hại;
– Cho sản lượng cao, hàm lượng cao su khô (DRC) tăng cao và ổn định.

Quang Long

Tin khác
Phân bón và các loại sâu, bệnh hại chính trên cây sầu riêng
Kỹ thuật canh tác Sầu Riêng
Quy trình sản xuất lúa hữu cơ bằng phương pháp vô canh
Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây bơ kiến thiết cơ bản
Quy trình sản xuất giồng lúa ngắn ngày và siêu ngắn ngày cấp xác nhận vụ Đông Xuân