Tầm nhìn đến 2025: 

PVFCCo-PCE phấn đấu trở thành doanh nghiệp kinh doanh và phân phối phân bón hạng nhất trong khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, hàng đầu tại Việt Nam.

        Sứ mệnh: 

Kinh doanh và phân phối các sản phẩm phân bón có chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, ổn định, kịp thời phục vụ khách hàng;

PVFCCo-PCE chỉ cung cấp các sản phẩm đảm bảo chất lượng kèm theo các giải pháp sử dụng thích hợp để nâng cao hiệu quả, đảm bảo nguồn hàng ổn định.