Ông: Trịnh Văn Chương – Giám đốc

Năm sinh: 1978

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh doanh Nông nghiệp

Ông: Tạ Quốc Phương – Phó Giám đốc

Năm sinh: 1977

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế