PVFCCo Central tổ chức thành công phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Chiều ngày 18/6/2021, tại TP. Quy Nhơn, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PVFCCo Central – Mã chứng khoán: PCE) đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Tham dự phiên họp có các cổ đông đại diện cho 86,11% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đại diện ủy quyền của Công ty mẹ – Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo), cùng các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty.
Tại phiên họp, Đại hội đã được nghe trình bày những nội dung về: Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021; Báo cáo hoạt động năm 2020 của HĐQT; Báo cáo hoạt động năm 2020 của BKS và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021; Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT; Công tác bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2021-2026); Báo cáo tiền lương, thù lao và lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2020 & Kế hoạch tiền lương, thù lao và lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty xây dựng và phê duyệt Chiến lược phát triển và Phương án tái cơ cấu Công ty; Tờ trình thông qua dự thảo các văn bản: Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị TCT, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS.
Về kết quả kinh doanh năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do diễn biến thời tiết bất lợi, giá nông sản chủ lực tiếp tục duy trì ở mức thấp… và đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến cho việc xuất khẩu nông sản gặp trở ngại, công tác vận tải bị hạn chế, tài chính các đại lý/cửa hàng gặp nhiều khó khăn, các chương trình hỗ trợ bán hàng phải điều chỉnh hình thức triển khai khác trong thời điểm cao vụ chăm bón cây trồng. Tuy nhiên, với sự tin tưởng của Quý cổ đông, sự đồng hành, phối hợp của các khách hàng, đối tác, đặc biệt là sự hỗ trợ của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của HĐQT và BĐH, Công ty đã đưa ra nhiều giải pháp, linh hoạt áp dụng chính sách bán hàng phù hợp với tình hình thị trường; tối ưu được chi phí, tăng cường tiết kiệm trong mọi mặt hoạt động của Công ty (chi phí hoạt động năm 2020 chỉ bằng 80% so với năm 2019 và bằng 81% KH năm 2020). Nhờ đó, Công ty vẫn đảm bảo duy trì được lợi nhuận và lợi ích cho Quý cổ đông với tỷ lệ chi cổ tức 12% bằng tiền mặt, tương ứng 1.200 đồng/cổ phiếu.
ĐHĐCĐ đã xem xét, cho ý kiến, bỏ phiếu thông qua các tờ trình, báo cáo với số phiếu đồng thuận cao. Theo kết quả bầu cử tại phiên họp, các Ông/Bà sau đã trúng cử vào HĐQT và BKS của PVFCCo Central (nhiệm kỳ 2021-2026):  
    Hội đồng quản trị gồm có: 
1.    Ông Cao Trung Kiên
2.    Ông Mai Thanh Hải
3.    Ông Nguyễn Quang Đoàn
    Ban Kiểm soát gồm có: 
1.    Bà Nguyễn Thị Kim Anh
2.    Ông Phạm Thành Long
3.    Bà Trần Thị Hải Yến
Thay mặt PVFCCo Central, ông Mai Thanh Hải – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, đồng hành, hỗ trợ của Quý cổ đông, Tổng công ty và các khách hàng, đối tác, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng, tìm kiếm mọi giải pháp để thực hiện tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 mà ĐHĐCĐ đã giao.
Dưới đây là một số hình ảnh:
 

Đoàn chủ tịch Đại hội

 
Toàn cảnh Đại hội

 
Ông Mai Thanh Hải, thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo

 
Cổ đông tập trung bỏ phiếu

Tin khác
Đoàn thanh niên PVFCCo-PCE tổ chức Chương trình Vui Tết thiếu nhi cho con CBNV Công ty
Đoàn Lãnh đạo các Công ty, Nông trường Cà Phê khu vực Gia Lai – Kon Tum tham quan nhà máy Đạm- NPK Phú Mỹ
Đoàn khách hàng Nông dân tiêu biểu khu vực Đắk Lắk tham quan Nhà máy Đạm – NPK Phú Mỹ
PVFCCo-PCE tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
“ĐỊA CHỈ ĐỎ” TRÊN HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN NĂM 2024 CỦA CHI BỘ PVFCCO-PCE