Chi bộ PVFCCo-PCE tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025, sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Thực hiện chỉ đạo và hướng dẫn của Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về việc sơ kết đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng/Chi bộ giữa nhiệm kỳ 2020-2025, hôm nay ngày 21/6/2023, Chi bộ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (Chi bộ PVFCCo-PCE) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 -2025 nhằm đánh giá tình hình, kết quả nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra; đồng thời sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
Tới dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía lãnh đạo Tổng công ty có đồng chí Huỳnh Kim Nhân – UV BTV Đảng ủ

y, Chủ nhiệm UBKT, Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty; đồng chí Đặng Quốc Hùng – UV BCH Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm UBKT, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể Tổng công ty; về phía Chi bộ Công ty có đồng chí Mai Thanh Hải – Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Trịnh Văn Chương – Phó Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty, và các đồng chí trong Cấp ủy, HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các đ/c đảng viên hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ, BCH các tổ chức đoàn thể trong Công ty.
Tại Hội nghị, đồng chí Mai Thanh Hải, Bí thư Chi bộ đã trình bày báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ BCH Chi bộ PVFCCo-PCE lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm vụ đến năm 2025; Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Nửa đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025, tình hình chính trị – kinh tế – xã hội diễn biến rất phức tạp, khó lường, ngày càng nhiều bất ổn, thách thức, rủi ro, đặc biệt là tác động của đại dịch Covid-19; sự biến động của thị trường phân bón, công tác dự báo, hoạch định mục tiêu gặp nhiều khó khăn. Xác định được những khó khăn, thách thức, Ban chấp hành Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ đã đề ra. Tính đến 31/5/2023, Chi bộ đã đạt được 02/09 chỉ tiêu vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội; 07/09 chỉ tiêu trong lộ trình thực hiện dự kiến đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết; về công tác xây dựng Đảng không ngừng được quan tâm, đầu tư, từng bước đổi mới và nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng. Các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Tổng công ty đã được Chi ủy triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai đồng bộ, đảm bảo các chế độ, chính sách, quy định của Pháp luật hiện hành; công tác tái cơ cấu được quan tâm triển khai quyết liệt; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số…..
 Bên cạnh những mặt đã làm được, báo cáo cũng đã thẳng thắn nhìn nhận và chỉ ra những điểm còn hạn chế, tồn tại trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nửa đầu nhiệm kỳ, từ đó tìm ra các nguyên nhân và rút ra các bài học kinh nghiệm cho nửa sau của nhiệm kỳ. 
Tiếp đó, Hội nghị đã được nghe đồng chí Trịnh Văn Chương – Phó Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty trình trình bày Báo cáo Kiểm điểm BCH Chi bộ PVFCCo-PCE giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025, Báo cáo sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, trong đó trước mắt tập trung mọi nguồn lực, đề ra các giải pháp để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2023, cũng như cả năm 2023.
Thảo luận tại Hội nghị, các ý kiến tham gia đều đồng tình, nhất trí cao với những đánh giá kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội cũng như các giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ PVFCCo-PCE lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Huỳnh Kim Nhân – UV BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT, Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty đánh giá cao và biểu dương những kết quả và sự nỗ lực, cố gắng của Chi bộ trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, Đồng chí chỉ đạo trong nửa nhiệm kỳ còn lại Chi bộ Công ty tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo Chỉ đạo, Nghị quyết của Đảng ủy Tổng công ty. Rà soát các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ đã đề ra, trọng tâm là chỉ tiêu sản lượng, thị phần phân bón tại khu vực đặc biệt là thị phần/sản lượng NPK Phú Mỹ để đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu; Tiếp tục phát huy đổi mới trong sinh hoạt và tăng cường các chuyên đề, đổi mới phương pháp tuyên truyền, tăng cường kiểm tra giám sát; Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể quan tâm hơn nữa đến đời sống tinh thần cho người lao động; tiếp tục khơi dậy và tái tạo văn hóa PVFCCo…
Thay mặt Chi ủy PVFCCo-PCE, đồng chí Mai Thanh Hải đã bày tỏ sự cảm ơn đối với sự quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Tổng công ty, đồng thời nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo và sẽ cụ thể hóa thành các nhiệm vụ hành động thiết thực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
Dưới đây là một số hình ảnh:

Đồng chí Huỳnh Kim Nhân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Mai Thanh Hải báo cáo tại Hội nghị

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Tin khác
Đoàn thanh niên PVFCCo-PCE tổ chức Chương trình Vui Tết thiếu nhi cho con CBNV Công ty
Đoàn Lãnh đạo các Công ty, Nông trường Cà Phê khu vực Gia Lai – Kon Tum tham quan nhà máy Đạm- NPK Phú Mỹ
Đoàn khách hàng Nông dân tiêu biểu khu vực Đắk Lắk tham quan Nhà máy Đạm – NPK Phú Mỹ
PVFCCo-PCE tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
“ĐỊA CHỈ ĐỎ” TRÊN HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN NĂM 2024 CỦA CHI BỘ PVFCCO-PCE