Ure Phú Mỹ

Quy cách bao gói

Sản phẩm được đóng trong bao bì hai lớp

Lớp ngoài: PP

Lớp trong: PE hoặc HDPE/LDPE,

Khối lượng tịnh 50 kg.