Thông điệp

 Hình ảnh hoạt động
Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây bơ kiến thiết cơ bản (01-02-2018)

Quy trình sản xuất lúa hữu cơ bằng phương pháp vô canh (12-01-2018)
Từ ngàn đời nay, con người đưa vào các phương pháp canh tác hiện đại nhằm tăng năng suất, sản lượng. Qua các phương pháp đó, con người sử vô tình để lại hậu quả mà từ đời này sang đời khác tự tạo ra rồi tự chữa lành mà quên mất đang làm mất đi cân bằng tự nhiên.

Quy trình sản xuất giồng lúa ngắn ngày và siêu ngắn ngày cấp xác nhận vụ Đông Xuân (27-12-2017)

Quy trình hướng dẫn sử dụng phân bón Phú Mỹ cho vườn cây cao su thời kỳ kinh doanh (16-11-2017)

Quy trình hướng dẫn sử dụng phân bón Phú Mỹ cho cây cao su thời kỳ kiến thiết cơ bản (15-11-2017)
VIDEO
Tài liệu
Đường dây nóng
LIÊN KẾT WEBSITE
 Sản phẩm
Chịu trách nhiệm chính: Ông Tạ Quốc Phương. Email: pvfcco-central@pce.vn
  Lượt truy cập
2030430