Thông điệp

 Hình ảnh hoạt động
NPK Phú Mỹ 16-16-8+13S+TE
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NPK PHÚ M


- Cây lúa:

  • Bón đợt 1 (8-10 ngày sau sạ): 15kg NPK/1000m2
  • Bón đợt 2 (18-20 ngày sau sạ): 10kg NPK /1000m2 + 5kg Ure/1000m2
  • Bón đợt 3 (40-43 ngày sau sạ) : 15 kg NPK/ 1000m2

- Dưa hấu:

  • Bón lót (hoặc 10 ngày sau trồng): 400 kg NPK/hecta
  • Bón thúc 1 (15-20 ngày sau trồng): 400 kg NPK/hecta
  • Bón thúc 2 (35-40 ngày sau trồng): 200 kg NPK/hect

- Sapoche:

  • Bón đợt 1 (sau thu hoạch): 1kg NPK/cây
  • Bón đợt 2 (Trước ra hoa 1-2 tháng) : 1kg NPK/cây
  • Bón đợt 3 ( Sau khi đậu trái): 1kg NPK/cây
  • Bón đợt 4 ( trước thu hoạch 1-2 tháng): 1kg NPK/cây

- Cây Cà phê vối: 
+ Thời kỳ kiến thiết cơ bản:  

Năm tuổi

Loại phân

Kg/ha/năm

Trồng mới

NPK 16-16-8-13S Phú Mỹ

350-400

Năm 2

NPK 16-16-8-13S Phú Mỹ

700-750

Năm 3

NPK 16-16-8-13S Phú Mỹ

950-1000

 

 + Giai đoạn kinh doanh: 

Loại phân

Kg/ha/năm

Thời kỳ bón

Đầu mùa mưa

Giữa mùa mưa

Cuối mùa mưa

NPK 16-16-8-13S

2000

600

800

600

Kali Clorua

200

60

70

70

 

admin  (Cập nhật ngày 03-03-2016)    VIDEO
Tài liệu
Đường dây nóng
LIÊN KẾT WEBSITE
 Sản phẩm
Chịu trách nhiệm chính: Ông Tạ Quốc Phương. Email: pvfcco-central@pce.vn
  Lượt truy cập
2030428