Thông điệp

 Hình ảnh hoạt động
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Xem tại đây


  (Cập nhật ngày 19-03-2019)    Các tin liên quan:
  TB mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và Mẫu giấy ủy quyền (18-03-2019)
  Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (12-03-2019)
  CBTT các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 (25-02-2019)
  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2019 (15-02-2019)
  Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018 (29-01-2019)
VIDEO
Tài liệu
Đường dây nóng
LIÊN KẾT WEBSITE
 Sản phẩm
  Lượt truy cập
1715209