Thông điệp

 Hình ảnh hoạt động
PVFCCo Central tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông – phiên họp thường niên 2018
Chiều ngày 19/4/2018, tại TP.Quy Nhơn tỉnh Bình Định, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PVFCCo Central) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông – phiên họp thường niên năm 2018.

Tham dự phiên họp, về phía Công ty Mẹ - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) có ông Lê Cự Tân – Chủ tịch HĐQT; bà Nguyễn Thị Hiền – Phó Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Hồng Vinh - Ủy viên HĐQT; bà Trần Thị Phương Thảo – Phó Tổng Giám đốc; bà Lê Thị Thu Hương – Phó Tổng Giám đốc và đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị thuộc TCT. Về phía PVFCCo Central có HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty và đặc biệt là sự hiện diện của các cổ đông đại diện 84.4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
Báo cáo tại Đại hội, BLĐ PVFCCo Central cho biết trong năm 2017, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song bằng tinh thần làm việc chủ động, sáng tạo, với ý thức tiết kiệm, chống lãng phí, tập thể Ban Lãnh đạo và CBNV Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ năm 2017 giao cho với tổng sản lượng đạt hơn 315 nghìn tấn phân bón các loại, tổng doanh thu đạt 2.021 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 22 tỷ đồng. Đặc biệt, quyền lợi, lợi ích của cổ đông luôn được công ty đảm bảo với tỷ lệ chia cổ tức là 15%/năm.
 
Ông Cao Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu tại phiên họp
 
Ông Trần Tuấn Nam - Giám đốc Công ty trình bày báo cáo
Sau khi nghe các báo cáo trong chương trình nghị sự, các đại biểu tham dự phiên họp đã biểu quyết và thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, thông qua báo cáo tài chính năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận, thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị Công ty. 
Phát biểu tại phiên họp, ông Lê Cự Tân biểu dương những kết quả Công ty Miền Trung đã đạt được trong năm 2017 và mong Công ty tiếp tục phát huy thế mạnh, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2018. Ông cũng khẳng định Tổng công ty sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ Công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch được giao.
 
Ông Lê Cự Tân, Chủ tịch HĐQT PVFCCo phát biểu tại Công ty
Thay mặt Công ty, ông Cao Trung Kiên, Chủ tịch HĐQT cảm ơn sự đồng hành của Tổng công ty và các cổ đông, đồng thời cam kết sẽ cùng Ban Lãnh đạo và toàn thể CBNV Công ty chung sức, đồng lòng, nỗ lực thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 và mong muốn các cổ đông tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để Công ty ngày càng phát triển vững mạnh.
Tham dự phiên họp, về phía Công ty Mẹ - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) có ông Lê Cự Tân – Chủ tịch HĐQT; bà Nguyễn Thị Hiền – Phó Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Hồng Vinh - Ủy viên HĐQT; bà Trần Thị Phương Thảo – Phó Tổng Giám đốc; bà Lê Thị Thu Hương – Phó Tổng Giám đốc và đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị thuộc TCT. Về phía PVFCCo Central có HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty và đặc biệt là sự hiện diện của các cổ đông đại diện 84.4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
 
       Báo cáo tại Đại hội, BLĐ PVFCCo Central cho biết trong năm 2017, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song bằng tinh thần làm việc chủ động, sáng tạo, với ý thức tiết kiệm, chống lãng phí, tập thể Ban Lãnh đạo và CBNV Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ năm 2017 giao cho với tổng sản lượng đạt hơn 315 nghìn tấn phân bón các loại, tổng doanh thu đạt 2.021 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 22 tỷ đồng. Đặc biệt, quyền lợi, lợi ích của cổ đông luôn được công ty đảm bảo với tỷ lệ chia cổ tức là 15%/năm.
 
Ông Cao Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu tại phiên họp
 
Ông Trần Tuấn Nam - Giám đốc Công ty trình bày báo cáo
 
       Sau khi nghe các báo cáo trong chương trình nghị sự, các đại biểu tham dự phiên họp đã biểu quyết và thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, thông qua báo cáo tài chính năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận, thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị Công ty. 
       Phát biểu tại phiên họp, ông Lê Cự Tân biểu dương những kết quả Công ty Miền Trung đã đạt được trong năm 2017 và mong Công ty tiếp tục phát huy thế mạnh, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2018. Ông cũng khẳng định Tổng công ty sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ Công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch được giao.
 
Ông Lê Cự Tân, Chủ tịch HĐQT PVFCCo phát biểu tại Công ty
 
       Thay mặt Công ty, ông Cao Trung Kiên, Chủ tịch HĐQT cảm ơn sự đồng hành của Tổng công ty và các cổ đông, đồng thời cam kết sẽ cùng Ban Lãnh đạo và toàn thể CBNV Công ty chung sức, đồng lòng, nỗ lực thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 và mong muốn các cổ đông tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để Công ty ngày càng phát triển vững mạnh.
 

Thị Lan  (Cập nhật ngày 19-04-2018)    Các tin liên quan:
  PVFCCo - 15 năm vững bước (06-04-2018)
  Đoàn khách hàng cấp 2 tiêu biểu khu vực miền Trung và Tây Nguyên tham quan nhà máy NPK Phú Mỹ (02-04-2018)
  Kỹ thuật bón phân và quản lý phòng trừ sâu bệnh hại cây bơ (09-03-2018)
  Chi đoàn PVFCCo Central tổ chức chương trình “XUÂN YÊU THƯƠNG” năm 2018 tại trường tiểu học Kim Đồng – TP. Quy Nhơn (05-02-2018)
  Phân bón Phú Mỹ đồng hành với bà con nông dân tại huyện Kbang, Gia Lai chuyển đổi cơ cấu cây trồng (01-02-2018)
VIDEO
Tài liệu
Đường dây nóng
LIÊN KẾT WEBSITE
 Sản phẩm
  Lượt truy cập
1933154