Thông điệp

 Hình ảnh hoạt động
Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
 
Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
 
Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

  (Cập nhật ngày 25-03-2017)    Các tin liên quan:
  Về việc CBTT tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017 (14-03-2017)
  Về việc CBTT báo cáo thường niên năm 2016 (06-03-2017)
  Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ năm 2017 (27-02-2017)
  Công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2016 (22-02-2017)
  Công bố thông tin các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 (20-02-2017)
VIDEO
Tài liệu
Đường dây nóng
LIÊN KẾT WEBSITE
 Sản phẩm
Bản quyền thuộc về : CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG
Địa chỉ: Lô A2, Cụm CN Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel:+84.256.3848488 - Fax: +84.256.3848588 - Email: pvfcco-central@pce.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Quyền - Phó Giám đốc
  Lượt truy cập
1109328