Thông điệp

 Hình ảnh hoạt động
SA Nhật
SA Nhật

SA Nhật

Nitơ: 21%min

Độ ẩm: 0.5%max

Axit tự do: 0.03%max.

Hàm lượng Nitơ: 21%min

Độ ẩm: 0.5%max

Axit tự do: 0.03%max.

SA Nhật

Nitơ: 21%min

Độ ẩm: 0.5%max

Axit tự do: 0.03%max.

Hàm lượng Nitơ: 21%min

Độ ẩm: 0.5%max

Axit tự do: 0.03%max.


  (Cập nhật ngày 27-03-2015)    Các tin liên quan:
  SA Phú Mỹ (27-10-2015)
VIDEO
Tài liệu
Đường dây nóng
LIÊN KẾT WEBSITE
 Sản phẩm
Chịu trách nhiệm chính: Ông Tạ Quốc Phương. Email: pvfcco-central@pce.vn
  Lượt truy cập
2048717