Thông điệp

 Hình ảnh hoạt động

 

Ông Cao Trung Kiên – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Năm sinh: 1976

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Ông Trần Tuấn Nam – Ủy viên HĐQT        

Năm sinh: 1970

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Ông Nguyễn Văn Quyền – Ủy viên HĐQT

Năm sinh: 1969

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế

Ông Lê Thanh Viên – Ủy viên HĐQT

Năm sinh: 1975

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Ông Nguyễn Phạm Trung – Ủy viên HĐQT

Năm sinh: 1977

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tếVIDEO
Tài liệu
Đường dây nóng
LIÊN KẾT WEBSITE
 Sản phẩm
  Lượt truy cập
1190714